Nabór

Przedszkole Niepubliczne Taneczno - Muzyczne „Do re mi” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Żłobek „do re mi” w Wągrowcu

Celem projektu jest umożliwienie 14 osobom z terenu Wągrowca oraz Gminy Wągrowiec sprawującym opiekę nad małymi dziećmi podjęcie pracy,
 poszukiwanie pracy lub stworzenia warunków do jej kontynuowania w okresie do 31.10.2018 r., poprzez utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi
 w wieku do lat 3. 
Planowane efekty: 
• Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 14 osób
• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 15 miejsc 
• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 14 osób 


 Wartość projektu: 285 468,75 zł 

 Wkład Funduszy Europejskich: 242 648,43 zł 

Copyright ©2019 Przedszkole Niepubliczne i Żłobek "Do re mi" o profilu taneczno-muzycznym, All Rights Reserved.